+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)

"Ziedojumu Bodīte"

    Iegādājoties par ziedojumiem preci "Ziedojumu Bodītē", Jūs atbalstīsiet seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kuri par savu mājvietu sauc pansionātus, aprūpes centrus, vecoļaužu mājas visā Latvijā. Kā arī seniorus un jaunāka gada gājuma cilvēkus, kuri dzīvo Latvijas novados un kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

    Tad nu lūk, šāda iespēja ir dota abām pusēm, gan senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan arī NSUS biedrības atbalstītājiem.

    Ir uzrunāti NSUS biedrības paspārnē esošie pansionāti, aprūpes centri, vecoļaužu mājas un ir iespēja apskatīties un par ziedojumiem iegādāties to, ko šie ļaudis ir sarūpējuši un kas ir jau redzams Bodītē.

Jauku ciemošanos "Ziedojumu Bodītē" un, lai viss iegādatais priecē! http://www.nosirdsuzsirdi.lv/

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja