+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)

Labie vārdi projektam "Eņģeļa pasts" no Ērgļu novada SAC

Ērgļu novada  sociālās aprūpes centrs darbojas divās mājās- kādreizējā skolas ēkā Sausnējas pagasta „Kastaņās”  un Ērgļos. Ikdienā šeit - ainaviski skaistā un mājīgā vidē, dzīvo vidēji 96 klienti no dažādiem Latvijas novadiem. Par NSUS biedrību pirmo reizi nejauši izlasīju interneta vietnē 2016 gada rudenī. Uzrunāju Līgu un saņēmu necerēti lielu atsaucību, interesi un arī tūlītēju atbalstu mūsu aprūpes centram.  Līgas pamudināti iesaistījāmies projektā “Eņģeļu pasts” un  “…arī vecie cilvēki sapņo”.

Šis projekts ir fantastisks pozitīvo emociju lādiņš jebkuram aprūpes centrā dzīvojošajam klientam un arī personālam. Redzot ar kādu interesi, prieku un reizēm arī aizkustinājuma asarām acīs seniori lasa apsveikumus un vēstulītes, jāsaka liels PALDIES  labajiem Eņģeļiem visā pasaulē, kas iesaistās šajā brīnišķīgajā projektā un ienes prieku sociālās aprūpes centra klientu ikdienā. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kurus neviens neapciemo, jo  šādas vēstulītes apliecina, ka kādam tomēr viņi ir vajadzīgi un svarīgi. Arī saņemot dāvaniņas, klientu acīs ir  neticība,  liels prieks un arī pārsteigums par to, ka viņu sapnītis tomēr ir piepildījies. Šādi brīži liek just prieku sirdī kā bērnībā. Pateicoties šim projektam  var teikt, ka Eņģeļi tiešām dzīvo mums līdzās…

Sirsnīgā pateicībā,
Evita Vaska, sociālā darbiniece