+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)


Paveiktais 2016. gadā


Dalībnieki

15 sociālās aprūpes centri (valsts, pašvaldības, privātie, dienas centri), kuros mīt ap 1000 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"

Kopā saņemtas 7000 vēstules sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"

Ziemassvētku dāvanas saņēmuši vairāk, kā 550 sociālās aprūpes centru iemītnieki un arī seniori ārpus aprūpes centriem.

Dalībvalstis

Projektos piedalās līdzcilvēki no 19 pasaules valstīmEņģeļa Pasts rūpējas par:

vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanasdienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.