+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)


Paveiktais 2017. gadā


Dalībnieki

25 sociālās aprūpes centri (valsts, pašvaldības, privātie, dienas centri), kuros mīt 2000 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"

Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši vairāk, kā 1000 cilvēku, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"

Piepildīti vairāk, kā 1500 sociālās aprūpes centru iemītnieku kvēlākie sapnīši

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"

Ziemassvētku dāvanas saņēmuši vairāk, kā 1300 sociālās aprūpes centru iemītnieki un arī seniori ārpus aprūpes centriem.

Ģimeņu apvienošana

Apvienota 1 (viena) ģimene! Projekta laikā mamazmeitiņa atrada savu vecvecmāmiņu.

Dalībvalstis

Projektos piedalās līdzcilvēki no 25 pasaules valstīm


Eņģeļa Pasts rūpējas par:

vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanasdienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.