+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)


Paveiktais 2018. gadā


Dalībnieki

83 sociālās aprūpes centri (valsts, pašvaldības, privātie, dienas centri), kuros mīt 6800 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"

Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši vairāk, kā 4000 cilvēku, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"

Piepildīti vairāk, kā 500 sociālās aprūpes centru iemītnieku kvēlākie sapnīši

Projekts "Dzimšanasdiena"

Apsveikti vairāk, kā 80 jubilāri sociālās aprūpes centros.

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"

Ziemassvētku dāvanas saņēmuši vairāk, kā 7000 sociālās aprūpes centru iemītnieki un arī seniori ārpus aprūpes centriem.

Ģimeņu apvienošana

Apvienotas 4 (četras) ģimenes! Satikušies mazbērni ar vecvecākiem; brālēns ar māsīcu un meita ar savu mammu.

Dalībvalstis

Projektos piedalās līdzcilvēki no 25 pasaules valstīmEņģeļa Pasts rūpējas par:

vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanasdienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.