+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)


Paveiktais 2019. gadā


Dalībnieki

123 sociālās aprūpes centri (valsts, pašvaldības, privātie, dienas centri), kuros mīt 8600 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"

Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši 2233 cilvēku, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"

Piepildīti 1881 sociālās aprūpes centru iemītnieku kvēlākie sapnīši

Projekts "Dzimšanasdiena"

Apsveikti 60 jubilāri, sociālās aprūpes centros.

Projekts "Arī seniori mācās"

Sarūpētas kancelejas preces 215,00 EUR vērtībā, kuras saņēmuši 2 sociālās aprūpes centri.

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"

Ziemassvētku dāvanas saņēmuši 4500 cilvēku sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Lieldienas"

Lieldienās sarūpētas 270 dāvanas, kuras aizceļoja uz 100 sociālās aprūpes centriem.

Projekts "PeacePillow"

PeacePillow projektā 64 cilvēki saņēmuši lielos lavandas spilventiņus, 15 mazos lavandas spilventiņus un 9 lavandas lācīšus.

Ģimeņu apvienošana

Apvienota 1 ģimene!

Dalībvalstis

Projektos piedalās līdzcilvēki no 30 pasaules valstīm


Eņģeļa Pasts rūpējas par:

vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanasdienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.