Aktualitātes

10 Marts

Palīdzēsim sarūpēt sporta inventāru SAC Vecpiebalga ļaudīm

Eņģeļa Pasts sociālā projekta "Arī seniori mācās" ietvaros paīdzēsim sarūpēt sporta inventāru. VSIA ‘’Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’’ struktūrvienība – ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” iemītniekiem ir labi sadzīves apstākļi, tīra un patīkama dzīves vide, kuras veidošanā viņi iesaistās arī paši.

Šeit viņi attīsta pašaprūpes prasmes un spējas un ikdienas sadzīves iemaņas. Ne tikai sakopj savu dzīves telpu, bet arī palīdz sakopt iestādes teritoriju, puķu dobes, saplūc ziedus un saliek vāzēs, piepalīdz ēdienreizēs saklāt galdu un citus darbiņus, kas aprūpes centra klientiem nemaz nav tik vienkārši.

Tomēr tas sniedz gandarījumu un ļauj justies noderīgiem. Starp aprūpes centra darbiniekiem un iemītniekiem ir izveidojusies korekta un līdzvērtīga attieksme. Aprūpes iestādē notiek tradicionālās vārda dienu un dzimšanas dienu jubilāru ikmēneša pagodināšanas, sporta svētki, iemītnieku pašu sagatavoti koncerti.

Pavasaros notiek talkas, pēc tām labākos, čaklākos sveic un apbalvo. Sākas rudens gaidīšana un rudens nodarbes: rudens ziedu izstāde, gatavojot ziedu kompozīcijas un miniatūras no kastaņiem, zīlēm un citām rudens veltēm, zīmēšanas konkursi un rudens sporta spēles. Kulinārijas nodarbībās tiek gatavoti gardi ēdieni ar kuriem pašiem pēc to pagatavošanas iespējams panašķoties.

Klientu aktīvai atpūtai, fiziskās formas uzturēšanai, motorikas stimulēšanai, muskulatūras stiprināšanai būtu nepieciešams inventārs, kuru izmantojot klienti tiktu iesaistīti dažādās rehabilitācijas aktivitātēs, tādējādi lietderīgi izmantojot savu brīvo laiku, dažādotu savu ikdienu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Paldies!
Saziedoti 255,00 EUR un 26.03.2021. ir iegādāts Velotrenažieris

Informācijai: VSIA ‘’Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’’struktūrvienība – ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma. Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” sniedz pakalpojumus 74 pilngadīgām personām un darbojas kopš 2009.gada.

 

Līga Uzulniece
Eņģeļa Pasts vadītāja

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos